Văn bản pháp quy của bộ

Một số văn bản pháp quy của bộ [otw_shortcode_content_toggle title=”Chế độ giờ dạy của giáo viên” opened=”closed”]Che do gio day cua giao vien[/otw_shortcode_content_toggle] [otw_shortcode_content_toggle title=”Luật dạy nghề” opened=”closed”]Luat day nghe [/otw_shortcode_content_toggle] [otw_shortcode_content_toggle title=”Quy chế tuyển sinh học nghề” opened=”closed”]QD-08-QC-tuyensinh [/otw_shortcode_content_toggle] Continue Reading