Dịch vụ

Suleco hiện đang cung cấp các dịch vụ sau:

  • Đào tạo nghề
  • Phái cử thực tập sinh
  • Đào tạo và giới thiệu kỹ sư, chuyên gia đi lao động nước ngoài
  • Giới thiệu việc làm trong nước
  • Đại lý bán vé máy bay
  • Dịch vụ thanh toán lương
  • Dịch vụ kiều hối
  • Dịch vụ outsourcing