Khoa kinh tế

Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005, với cơ chế khuyết kích mở rộng số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo được sự chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, hàng loạt các doanh nghiệp ra đời trong xu thế đó. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO, một bước ngoặc trong quá trình hội nhập với nền kinh tế Quốc tế.

 

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nhu cầu về nhân lực trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, tài chính, kế toán….. là rất lớn.

Khoa  thường xuyên cập nhật, cải tiến chương trình, giáo trình để đào tạo phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Ngoài ra, đó còn là sự nỗ lực và chuyên cần của các em HS-SV trong học tập. Bên cạnh đó, Khoa còn được sự quan tâm tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trường và dưới đường lối chỉ đạo của Đảng và nhà nước, tất cả giáo viên Khoa Kinh tế quyết tâm: “Dạy tốt, học tốt và làm tốt”.

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, lấy học sinh làm trọng tâm, Khoa Kinh tế xây đựng chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp, tạo môi trường học tập mang tính thực tiễn cao, giúp học sinh, sinh viên ra trường có thể làm việc hiệu quả, bắt kịp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của xã hội.

Học sinh, sinh viên ra trường có thể làm ở các vị trí: Quản lý, Kế toán, Marketing, Bán hàng, Nhân viên văn phòng, hành chính, nhân sự…….tại các doanh nghiệp.

Phương hướng phát triển trong tương lai:

  • Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên hơn nữa.
  • Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy ngày càng tốt hơn.
  • Đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo với các trường Đại học lớn trong nước và nước ngoài.