Khoa may và thiết kế thời trang

I. Giới thiệu về Khoa May và thiết kế thời trang

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về thời trang may mặc ngày càng được quan tâm. Khoa may và thiết kế thời trang ra đời là tính tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về học tập, sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu để cho ra đời những tác phẩm đẹp cho người và cho cuộc sống. Mục tiêu của khoa là đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Cung cấp nguồn nhân lực phục vụ công tác xuất khẩu lao động cho các thị trường các nước. Khoa luôn cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học- công nghệ tiên tiến. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa May và thiết kế thời trang có đội ngũ giảng viên đầy tâm huyết, có kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy với trang thiết bị hiện đại.

 

II. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường.
 • Tổ chức việc thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công: tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.
 • Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị mình.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
 • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Dạy nghề cho các đối tượng hệ trung cấp nghề, liên thông cao đẳng và người đi xuất khẩu lao động
 • Liên kết đào tạo nghề với các trường Cao đẳng, Đại học.

III. Mục tiêu đào tạo:

 • Hiểu đ­ược các bản vẽ mặt cắt các chi tiết của sản phẩm may.
 • Hiểu đ­ược tính chất của nguyên vật liệu may.
 • Biết đ­ược nguyên lý, tính năng tác dụng các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp.
 • Biết ph­ương pháp sáng tác và thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, áo váy và áo khoác ngoài.
 • Biết thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác mẫu và xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.
 • Biết thiết kế, tổ chức, triển khai sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp.
 • Đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.
 • Trình bày đ­ợc bản vẽ phác hoạ mẫu trang phục.
 • Biết lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu sản phẩm và thời trang.
 • Sử dụng thành thạo và bảo quản các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp.
 • Thiết kế, cắt, may đ­ựơc các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang.
 • Thiết kế mẫu công nghiệp và xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may.
 • Quản lý quá trình sản xuất mặt hàng may công nghiệp, có khả năng sáng tạo và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào công việc.
 • Phân tích đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các tình huống kỹ thuật t­ơng đối phức tạp trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành May và thiết kế thời trang
 • Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ.
 • Có đủ kiến thức để học liên thông Cao đẳng, đại học cùng ngành ở các trường trong nước và khu vực.